0 %

scroll
Графичен дизайн

Някои от нашите проекти

Листовки, брошури, флаери, каталози, плакати, етикети и др. - можем да предложим свежи идеи за вашите нужди

Принт
Дизайн

Листовки, брошури, флаери, каталози, плакати, етикети и др. - можем да предложим свежи идеи за вашите нужди. Правим проект, изработваме дизайна, подготвяме го за печат. Можем да съдействаме за отпечатване, а също и за безадресно или адресно разпространение чрез "direct mailing", т.е. рекламата да отиде директно в пощенската кутия на потенциален клиент.

Ние си сътрудничим с амбициозни партньори

Нека да работим заедно