Полимедия ООД - Дизайн на лога и марки

Дизайн на лога и марки

Логото е важен елемент от идентификацията на дадена фирма или организация. Това е елемента с който клиентите правят асоциация за предлаганите продукти и услуги. Логото трябва да отговаря на определни правила: да се използва лесночетим шрифт; да изглежда добре и да се разпознава както на билборди, така и на визитки; да има асоциация с дейносттта на фирмата или организацията; да не съдържа в себе си растерни изображения.

Лога и марки създадени от нас:

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС